Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدید

Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدیددنیایی به دور از تعصب، حسادت، تنفر و ناامیدی، این دنیایی است پر از عشق و عشق به انسان. دنیای امید به فردایی بهتر. دنیای تلاش برای بهتر زندگی کردن، برای بیشتر یاد گرفتن. دنیایی آزاد و برابر همچون آمال و آرزوهایمsöndag 12 februari 2012

سخنى با شما مخالفين اعدام و مدافعين آزادى همه زندانيان سياسى

سخنى با شما مخالفين اعدام و مدافعين آزادى همه زندانيان سياسى

مينا احدى
February 12, 2012
اعلام يک کمپين جهاني در دفاع از زندانيان سياسي و براي نجات محکومين به اعدام
چند روز قبل طي تماسي از زندان٬ به من خبر داده شد که تعدادي از زندانيان سياسي و محکومين به اعدام از زندانهاي حکومت اسلامي٬ طي مشورت و هماهنگي با يکديگر تصميم گرفته اند٬ با من تماس گرفته و درخواست کنند که يک کمپين جهاني براي جلب توجه افکار عمومي بين المللي به وضعيت زندانيان سياسي در ايران و همچنين براي نجات جان زندانيان محکوم به اعدام انجام دهم.
در اين تماسها گفته شده که زندانيان از گرايشات مختلف سياسي ٬ خواهان جلب توجه افکار عمومي بين المللي و خواهان اعمال فشار به حکومت اسلامي هستند. من اين درخواست را بسيار مهم و جدي تلقي ميکنم و هر آنچه در توان دارم را بکار خواهم بست تا نگاهها را در ابعادي عمومي و ميليوني به سياهچالهاي حکومت اسلامي٬ به موقعيت اسفناک بهداشتي در اين زندانها٬ به وضعيت جسمي و روحي وخيم بسياري از زندانيان٬ به بي توجهي حکومت به درخواست مکرر آزادي همه زندانيان سياسي٬ به پرونده سازيها و تحقير و توهين ها در زندانها٬ به قتلهاي گاه و بيگاه فعالين سياسي در درون سلولها و در عين حال به وضعيت محکومين به اعدام و ضرورت يک حرکت جهاني بهم پيوسته و گسترده براي نجات همه اين انسانهاي دربند جلب کنم.
من به زندانياني که اين خواست را مطرح کرده اند٬ قول داده ام و با اعلام اين کمپين عملا فعاليت در اين جهت را آغاز کرده ام.  بنظر من ما همه بايد متحدانه ٬ مستقل از هر گرايش سياسي که داريم و مستقل از تعلقات سازماني و حزبي٬ هر کس بهر طريق و به هر ميزاني که ميتواند٬ کاري بکنيم که :يک: توجه ها و نورافکنها روي همه زندانها و همه زندانيان سياسي فوکوس کند. دو: در دنيا يک جنبش جهاني همبستگي با زندانيان سياسي در ايران راه بياندازيم .سه . همه باهم دست در دست هم داده و نگذاريم هيچ انساني را جمهوري اسلامي ايران اعدام کند. 
اکنون همه ميدانند که علاوه بر زندانيان سياسي٬ با  نزديک شدن مضحکه انتخاباتي مجلس جمهوري اسلامي٬ فشارها و جنايات وسعت و شدت و حدت بيشتري گرفته است و حکومت ايران به اعدام افرادي با اتهام مواد مخدر و يا تجاوز و.. ... نيز شدت بخشيده است .
ايرانيان مقيم خارج
از همه شما بيشترين انتظار ميرود٬ به خيابان آمده و در دفاع از زندانيان سياسي و فعاليت براي آزادي همه آنها و کمک به نجات جان محکومين به اعدام با ما همراه شويد .
فراخوان من به همه سازمانهاي مدافع حقوق انسان٬ به مخالفين اعدام و نهادهايي که هم اکنون در عرصه هاي مختلف مشغول مقابله با اعدام و يا دفاع از زندانيان سياسي هستند٬ اينست که ما ميتوانيم در پاسخ به خواست زندانيان سياسي دربند٬  متحدانه تر٬ هماهنگ تر و قويتر کاري بکنيم. بايد کاري کنيم  که واقعا حکومت اسلامي زير فشار  قرار گرفته و دنيا را متوجه جنايات اين حکومت کرده و همزمان عليه اين جنايات بسيج کنيم.
کمپين ما از جمله شامل پخش بيانيه هاي زندانيان سياسي٬ پيامهاي آنها و رساندن اخبار زندانها است. در اين زمينه از سازمانهايي که ارتباط نزديک با زندانيان دارند و از وابستگان اين زندانيان دعوت ميکنم که ما را ياري کنند.
اولين بيانيه کمپين ما با علني کردن پيام يک زنداني سياسي به گروه پينک فلويد بود. ما خواهيم کوشيد توجه و همياري هنرمندان٬ سياستمداران٬ فعالين حقوق انساني٬ نهادهاي بين المللي عليه اعدام و مدافعين آزادي بيان و آتيست ها و منتقدين مذهب و اسلام  و ... را به اين کمپين جلب کنيم.
تماس با دولتهاي غربي٬ سازمان ملل٬ اتحاديه اروپا هم بخشی از فعالیت های ما است. بايد آنها را تحت فشار گذاشت تا به جنايات بيشرمانه حکومت اسلامي عليه زندانيان سياسي اعتراض کنند. به نظر من بايد در شرايط حساس فعلي٬ به آنها بگوييم که "نه به جنگ و نه به تحريم اقتصادي٬ ايزوله کردن کامل حکومت اسلامي" ٬  بستن سفارتخانه هاي اين حکومت و دفاع از آزادي زندانيان سياسي و لغو اعدامها ٬ خواستهاي مهمي هستند که بايد به آنها توجه کرد و براي متحقق کردن اينها حکومت اسلامي را زير فشار گذاشت. 
زنان ومردان آزاده
اين کمپين ميخواهد از همه زندانيان سياسي دفاع کند. از فعالين کارگري دستگيرشده٬ تا دانشجويان و دانش آموزان در بند٬ تا هنرمندان تا فعالين مدافع حقوق انساني٬ فعالين مدافع حقوق زنان و تا وکلاي دربند٬ در يک کلام اين کمپين ميخواهد  از صدها زنداني سياسي شناخته شده و يا گمنام دفاع کند ٬ اين کمپين ميخواهد مانع اجراي احکام اعدام شود. ...
کمک کنيد تا اين کمپين را که وظيفه انساني همه ما است با موفقيت به پيش ببريم. موفقيت کمپين ما٬  آزادي همه زندانيان سياسي ٬ و پيوستن آنها به آغوش عزيزان و مادران و فرزندان و پدرانشان است. موفقيت اين کمپين در نجات جان جواناني است که هر لحظه را با کابوس طناب دار بسر ميبرند.
مينا احدي 
۱۰ فوريه ۲۰۱۲
مينا احدي : ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱٣پتي دبونيتا : مسئول روابط عمومي کمپين  ادرس امايل کمپين:  drappic@gmail.com
وبلاگ : drappic.blogspot.com