Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدید

Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدیددنیایی به دور از تعصب، حسادت، تنفر و ناامیدی، این دنیایی است پر از عشق و عشق به انسان. دنیای امید به فردایی بهتر. دنیای تلاش برای بهتر زندگی کردن، برای بیشتر یاد گرفتن. دنیایی آزاد و برابر همچون آمال و آرزوهایمsöndag 12 oktober 2014

چه زیباست، چه تلخ و دردناک است!

چه زیباست این همبستگی انسانی با مردم شریف و رزمنده کوبانی و چه تلخ و دردناک است این جنگ ناعادلانه در کوبانی، این جنگ سربازان اسلام علیه شرافت انسانی، علیه عشق، علیه موزیک و شادی، علیه زن و برابری انسانها، آری چه و حشتناک است. 
این  عکس  زیبا و پر معنا از تظاهرات مردم افغانستان در همبستگی  با کوبانی و علیه داعش است. این پلاکارد، گویایی بسیاری دارد، همبستگی اعلام می کند و همزمان به مبارزه ای واحد، تو را دعوت می کند. کوبانی راه را نشان میدهد. بیایید چون زنان شیر دل کوبانی باشیم و از اسلامیون کف به دهن آمده داعش وحشت نکنیم. در مقابلشان بیایستیم و سرنوشت خودمان را دردست بگیریم. این پلاکارد می گوید که داعشیان درافغانستان هم هستند و در ایران هم در حکومتتند.
نمونه این تظاهرات باشکوه در دانشگاههای ایران، تبریز، اورمیه ، شهرهای شمال ایران، مشهد، تهران، سنندج و اکثر شهرهای ایران برای همبستگی انسانی با مردم کوبانی، برپا شده است. اورپا، امریکا و دیگر کشورهای دنیا از این قاعده، جدا نیستند. در همه دنیا فریاد کوبانی، کوبانی برپاست.
دولت ترکیه که مستقیمآ همدست داعش در قتل عام مردم کوبانی است، نباید بدون مجازات از مهلکه بیرون بیایید. باید پیگیرانه این دولت را افشا کرد. علیه این دولت باید اقامه دعوا در لاهه و تمام مراکز حقوقی بین المللی ، کرد. همزمان باید مردم رابه تحریم توریستی، تفریحی از ترکیه دعوت کرد. اجناس ساخت ترکیه را باید تحریم کرد. باید دنیا را علیه این همدستان داعش شوراند .


onsdag 19 mars 2014

بهار

 
بهار
در کوچه پس کوچه های ذهن من
صدای پای بهار میآد.
بر نسیم رؤيیای من،
بوی بهار، سواری می کند.
باد آرزوهای دور،
در وجود من می چرخد.
شوق دویدن،
در رگهایم، پایین و بالا می پرد.
شقایق ها،
در مردمک چشمانم، گل می دهند.
آب جاری چشمه
شقایق ها را سیراب می کند.
زندگی زیر پوست تنم،
غلغله براه می آندازد.
تبسم،
بر لبانم می رقصد.
خورشید از لابلای ابرهای خاکستری
به اطاقم، سرک می کشد.
پرنده ای شوخ
بر پنجره بسته، ضرب می گیرد.
من گرم می شوم.
من شاد می شوم.
من امید می شوم.
من خنده می شوم.