Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدید

Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدیددنیایی به دور از تعصب، حسادت، تنفر و ناامیدی، این دنیایی است پر از عشق و عشق به انسان. دنیای امید به فردایی بهتر. دنیای تلاش برای بهتر زندگی کردن، برای بیشتر یاد گرفتن. دنیایی آزاد و برابر همچون آمال و آرزوهایمonsdag 19 mars 2014

بهار

 
بهار
در کوچه پس کوچه های ذهن من
صدای پای بهار میآد.
بر نسیم رؤيیای من،
بوی بهار، سواری می کند.
باد آرزوهای دور،
در وجود من می چرخد.
شوق دویدن،
در رگهایم، پایین و بالا می پرد.
شقایق ها،
در مردمک چشمانم، گل می دهند.
آب جاری چشمه
شقایق ها را سیراب می کند.
زندگی زیر پوست تنم،
غلغله براه می آندازد.
تبسم،
بر لبانم می رقصد.
خورشید از لابلای ابرهای خاکستری
به اطاقم، سرک می کشد.
پرنده ای شوخ
بر پنجره بسته، ضرب می گیرد.
من گرم می شوم.
من شاد می شوم.
من امید می شوم.
من خنده می شوم.