Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدید

Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدیددنیایی به دور از تعصب، حسادت، تنفر و ناامیدی، این دنیایی است پر از عشق و عشق به انسان. دنیای امید به فردایی بهتر. دنیای تلاش برای بهتر زندگی کردن، برای بیشتر یاد گرفتن. دنیایی آزاد و برابر همچون آمال و آرزوهایمsöndag 1 januari 2012

برای نیلوفر


برای تو نیلوفر برادر زاده (خواهر کوچکم) گلم. یادت و خاطره ات برای من جاودانه است.
۲۰ دسامبر ۲۰۱۱ استکهلم.

هجوم خاطره های کودکی و نوجوانی
به کوچه باعهای ذهن شوک شده ام، فلجم می کند
گیج و مبهوت بر در و دیوار خانه چنگ می کشم.
هیچ کلامی و هیچ دارویی آرامم نمی کند.

بر دریاجه خاطراتم تصویرهای نیلوفری شناورند.
خاطرات کودکیم را با اشکهایم تبرک می کنم.
نگاه کودکانه ات همه تصویرها را می پوشاند.
لبخند معصومانه ات نیلوفر بارانم می کند.

صدای آوازه خوان نیلوفر من
دگر بار همسفر من در دالانهای خاطره می شود.
تولد آبی گل نیلوفر
و عروسک بازیهای کودکانه من و نسرین .

هیچگاه صدی اعتراضت را نشنیدم
یک دنیا لبخند بودی و رضایت
و ما شادمانی کودکانه ات را
با شیطنتهای کودکانه مان تکمیل می کردیم.

جهره معصومانه و بیگناهت،
همچنان پرده سینمای دوره کردن خاطراتم خواهد بود.
و گل نیلوفر، گل اصلی باع روییاهایم.
با آرزوی دیدار تو در این باع، به انتظار خواهم بود

سال نو مبارک


سال نو مبارک، سال ۲۰۱۲ را عده ای سال انقلاب در خاورمیانه و شمال افریقا نامیده اند. برای ما هم شاید سال انقلاب باشد و اگر نه صد در صد سال امید به انقلاب و آزادی مردم ایران هست. من سال ۲۰۱۲ سال امید می نامم. به امید برقراری حکومت مردم، حکومت آزادی و برابری در ایران.

ز دلتنگی بگو ولی از ناامیدی نه
از تنهایی بگو ولی از مرگ نه
از مبارزه بگو ولی از خانه نشینی نه
از پیروزی بگو ولی از شکست نه.

از دلتنگیم شمشیری آبدیده می سازم
و با تنهایی های خویش آنرا صیقل خواهم داد
از شکستهایم پل پیروزی می سازم
و یاران عااشق را از آن پل عبور خواهم داد.