Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدید

Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدیددنیایی به دور از تعصب، حسادت، تنفر و ناامیدی، این دنیایی است پر از عشق و عشق به انسان. دنیای امید به فردایی بهتر. دنیای تلاش برای بهتر زندگی کردن، برای بیشتر یاد گرفتن. دنیایی آزاد و برابر همچون آمال و آرزوهایمsöndag 12 oktober 2014

چه زیباست، چه تلخ و دردناک است!

چه زیباست این همبستگی انسانی با مردم شریف و رزمنده کوبانی و چه تلخ و دردناک است این جنگ ناعادلانه در کوبانی، این جنگ سربازان اسلام علیه شرافت انسانی، علیه عشق، علیه موزیک و شادی، علیه زن و برابری انسانها، آری چه و حشتناک است. 
این  عکس  زیبا و پر معنا از تظاهرات مردم افغانستان در همبستگی  با کوبانی و علیه داعش است. این پلاکارد، گویایی بسیاری دارد، همبستگی اعلام می کند و همزمان به مبارزه ای واحد، تو را دعوت می کند. کوبانی راه را نشان میدهد. بیایید چون زنان شیر دل کوبانی باشیم و از اسلامیون کف به دهن آمده داعش وحشت نکنیم. در مقابلشان بیایستیم و سرنوشت خودمان را دردست بگیریم. این پلاکارد می گوید که داعشیان درافغانستان هم هستند و در ایران هم در حکومتتند.
نمونه این تظاهرات باشکوه در دانشگاههای ایران، تبریز، اورمیه ، شهرهای شمال ایران، مشهد، تهران، سنندج و اکثر شهرهای ایران برای همبستگی انسانی با مردم کوبانی، برپا شده است. اورپا، امریکا و دیگر کشورهای دنیا از این قاعده، جدا نیستند. در همه دنیا فریاد کوبانی، کوبانی برپاست.
دولت ترکیه که مستقیمآ همدست داعش در قتل عام مردم کوبانی است، نباید بدون مجازات از مهلکه بیرون بیایید. باید پیگیرانه این دولت را افشا کرد. علیه این دولت باید اقامه دعوا در لاهه و تمام مراکز حقوقی بین المللی ، کرد. همزمان باید مردم رابه تحریم توریستی، تفریحی از ترکیه دعوت کرد. اجناس ساخت ترکیه را باید تحریم کرد. باید دنیا را علیه این همدستان داعش شوراند .


onsdag 19 mars 2014

بهار

 
بهار
در کوچه پس کوچه های ذهن من
صدای پای بهار میآد.
بر نسیم رؤيیای من،
بوی بهار، سواری می کند.
باد آرزوهای دور،
در وجود من می چرخد.
شوق دویدن،
در رگهایم، پایین و بالا می پرد.
شقایق ها،
در مردمک چشمانم، گل می دهند.
آب جاری چشمه
شقایق ها را سیراب می کند.
زندگی زیر پوست تنم،
غلغله براه می آندازد.
تبسم،
بر لبانم می رقصد.
خورشید از لابلای ابرهای خاکستری
به اطاقم، سرک می کشد.
پرنده ای شوخ
بر پنجره بسته، ضرب می گیرد.
من گرم می شوم.
من شاد می شوم.
من امید می شوم.
من خنده می شوم.

lördag 28 september 2013

زندانی سیاسی سرشناس، سعید ماسوری، تهدید به اعدام شد!

بازجویان جمهوری اسلامی سعید ماسوری، زندانی سیاسی سرشناس و خوشنام را که سالهاست در زندان مورد اذیت و آزار قرار می گیرد را به جرم همبستگی با زندانیان دیگر و به جرم قلب مهربانش که از کشته شدن و سرکوب فعالین سیاسی، نگران و متآثر شده بود، تهدید به اعدام کردند. بر طبق گزاشات سازمانهای مدافع حقوق بشر، تعداد دیگری از زندانیان سیاسی، از جمله خالد حردانی، تهدید به اعدام شده اند.

جمهوری اسلامی همچنان بر حربه سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام در داخل کشور تاکید می کند. اینکه روحانی با لبخد عاریتی خاتمی به ملاقات رهبران کشورهای غربی می رود، تلاشی است برای وقت خریدن، تا سعی کنند از فروپاشی حکومت اسلامی جلوگیری کنند. قدرت مافیایی حکومت اسلامی، با بحرانهای گوناگونی دست و پنجه نرم می کند. بحران اتمی و تحریمها، قوض بالا قوض برایشان شده است. سرکوب سیستماتیک زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران و دیگر اقشار مردم، نه تنها جواب نداده است بکله صدای اعتراضات مردم در گوشه و کنار ایران، همچنان به گوش می رسد. 

مردم آزادیخواه!
سازمانها و احزاب آزادیخواه!
سازمانها و گروه های مدافع حقوق بشر!
خانواده های زندانیان سیاسی که سالهاست،عزیزان خود را در پشت میلیه های آهنین زندانهای مخوف جمهوری اسلامی می بینند، از تهدید عزیزان خود به اعدام توسط بازجویان بیرحم جمهوری اسلامی، به شدت نگران شده اند و چشمان افسرده اشان منتظر اقدامات انسان دوستانی شما است. باید یکصدا به این تهدیدها و اذیت و آزارها، اعتراض کرد. سعید ماسوری زندانی سیاسی که اخلاق انسانی اش زبانزد تماهی همبندیهاش است، جرمی ندارد جز اینکه یک انسان همنوع دوست و عاشق آزادی خوشبختی مردمش است.
سعید ماسوری به مدت ۱۳ سال است که در زندان به سر می برد. سالها در انفرادی مورد اذیت و آزاد قرار گرفت و در نهایت محکوم به اعدام شد. در پی اعتراضات جهانی به این حکم غیر انسانی، سعید ماسوری به یکی از سرشناس ترین زندانیان سیاسی دهه اخیر مبدل شد. به  طوریکه جمهوری اسلامی  از وحشت گسترده تر شدن این اعتراضات، عقب نشینی کرد و حکم اعدام وی را به حبس ابد تقلیل داد.  در این سالها به سعید ماسوری حتی یکروز مرخصی نداده  اند. مادر و پدر پیر و بیمارش بارها از مقامات تقاضای یک مرخصی کوتاه برای سعید، کردند که با جواب منفی و سربالا مواجه شدند. پدر سعید بنیه سفر هر هفته به کرج را برای ملاقات ندارد و بیصبرانه منتظر است که شاید روزی سعید از در خانه وارد و شود و قلب بیمار و نحیف وی را خوشحال کند. سعید از زندان گوهر دشت (رجایی شهر) به همه انسانهای شریف سلام دارد و از همگی شما می خواهد که برای توقف اعدامها در ایران و آزادی زندانیان سیاسی، به تلاش خود همچنان ادامه دهید.

با احترام
منوچهر ماسوری
۲۸ سپتامبر ۲۰۱۳
manochermasori@yahoo.com

onsdag 24 juli 2013

علیه اعدام، برای یک زندگی انسانی

جمهوری اسلامی همچنان با اعدام های گسترده به جنگ اعتراضات مردم، دانشجویان، کارگران ، زنان و جوانان می رود. تنها در این مدت کوتاه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، حداقل صد نفر به  طور مخفی و یا علنی اعدام شده اند. در بین این اعدامی ها متعرضین نظام اسلامی هم دیده می شوند.  زمانی که گرانی بیداد می کند. فقر مردم گسترده تر می شود. سن تن فروشی به ۱۲ سال می رسد. اعتیاد جوانان را درو می کند. حکومت اسلامی پاسخش  به مشکلات اجتماعی مردم، زندان،  شکنجه و اعدام است.
جمهوری اعدام  و سرکوب اسلامی راه حلی برای کم کردن اعذاب مردم ندارد. رهبران مافیایی این حکومت در فکر پر کردن جیب  خود و یاران و فامیل خود هستند. همه جناحهای رژیم در چپاول ثروت مردم نقش دارند و دعوایشان بر سر تقسیم این ثروت بین خودشان است.  در طول این سی و سه سال حکومت اسلامی  عکس  اعملل حکومت به اعتراضات اجتماعی و سیاسی مردم، سرکوب، زندان ، شکنجه و اعدام بوده است. رهبران کارگری، دانشجوی و زنان یا در زندان هستند و یا تحت  کنترل و  سانسور هستند و یا اعدام شده اند.
توفقف سرکوب ها و اعدام ها به یک جنبش همگانی و توده ای  نیازمند است. جنبش علیه  اعدام در ایران، در ده سال اخیر رشد بسیار خوبی داشته است. کارهای بسیار بزرگی فعالین و رهبران این جنبش در سالهای اخیر انجام داده اند. ده ها تن به همت همین جنبش از طناب دار، جسته اند. اما این جنبش هنوز هم توده ای و همه گیر نشده است.  در این  دو هفته کارزار علیه اعدام که از طرف فعالین این جنبش اعلام شده است، فرصت بسیار مناسبی است که اعتراضات توده ای و سراسری را علیه اعدام، دامن زنیم. بدون به میدان آمدن مردم، علیه اعدام، حکومت اسلامی را نمی توان، عقب نشاند.
تشکیل انجمن های علیه اعدام در محلات و کارخانه ها، امری ضروری و ممکن است. سالهای پیش من به فعالین جنبش علیه اعدام پیشنهاد تشکیل انجمنهای محلی دفاع از حق زندگی و علیه اعدام، را دادم. این پیشنهاد هنوز هم به قوت خود باقی است. و من فکر می کنم که این امری عملی است. 
فعالین زنان و کودکان می توانند در راه اندازی این انجمن ها پیشرو باشند. هم اکنون، نهاد مادران علیه اعدام، بسیارخوب فعالیت می کند و باید نمونه این نهاد در همه شهرهای ایران سازماندهی شود.
بحث حول اعدام ها را باید، مانند بحث آزادی زندانیان سیاسی، در هر اتوبوس و تاکسی و محله، دامن زد. شنیع و ضد انسانی بودن اعدام را باید در هر جمع برای مردم توضیح داد. مردم را باید ترغیب کرد که طناب های دار به زیر بکشند. مردم این کار قبلآ کردند و باز هم خواهند کرد.
مردم با اتحاد و اعتراض  گسترده می توانند، جمهوری اعدام  را به عقب نشین وادارند. دست در دست هم، این مهم را باید انجام داد. 

tisdag 9 juli 2013

رژيم قتل عام ميکند! بايد کاري کرد!

رژيم قتل عام ميکند! بايد کاري کرد! در مورد مبرميت يک حرکت گسترده بين المللي عليه اعدام ها در ايران!

دوستان گرامي٬ فعالين عليه اعدام٬ جوانا ن ٬ احزاب و تشکلهاي اپوزيسيون جمهوري اسلامي٬ مردم آزاده ايران و افغانستان و دنيا!
يک هفته بعد از انتخابات کذايي حکومت اسلامي ايران٬ در زندانها آرامش بود و بعد از آن٬ موج گسترده اي از اعدامها در همه جا آغاز شد. به اين آمار توجه کنيد!
اولين اعدام بعد از مضحکه انتخابات در ايران ٬ مجيد افضلي در رجايي شهر ٣۶ ساله
۲۰ ژوئن سالگرد سي خرداد اعدام ۴ نفر در شهر کرد اتهام مواد مخدر
اعدام قباد فيوج در ملا عام در شهرکرد
اعتراض و راهپيمايي مردم عليه اعدام در همان محل .

قتل ۲۵ نفر در دو زندان روزهاي سه شنبه و چهارشنبه ۲ و ٣ ژوئيه
۲۵ نفر در زندان قزل حصار و رجايي شهر اعدام شدند.
اعدام دو جوان ۲۰ و ۲۴ ساله را درکرج و در ملا عام
اعدام ۶ نفر در شهرستان بم در روز پنجشنبه
افشين اسانلو يک فعال کارگري در زندان رجايي شهر٬ با توطئه حکومت اسلامي به قتل رسيد.
۱۱ نفر روز شنبه ۶ ژوئيه در زاهدان اعدام شدند. ۵ نفر از اين اعدام شدگان زن بودند.
۷ نفر در لاکان اعدام شدند.
طبق گزارش خبرگزاري هرانا٬ بامداد روز شنبه ۳۱ فروردین ماه ،در یک اعدام گروهی و مخفیانه تعدادی از زندانیان زندان مرکزی بیرجند به دار آویخته شدند.یکی از اعدام شدگان روز شنبه علی آرنگ ۳۱ ساله که بیش از ۳ سال در زندان بسر می برد نام دارد. هنوز از آمار دقیق اعدام شدگان روز شنبه خبری در دست نیست.
سفارت افغانستان در تهران با انتشار یک نامه خبری از اعدام ۱۲ شهروند افغانستان "در ارتباط با جرایم قاچاق مواد مخدر" در ایران خبر داده است
دو متهم به قتل و یک متهم به قاچاق مواد مخدر سحرگاه روز دوشنبه ۸ ژوئيه در زندان مرکزی کرمانشاه (دیزل آباد) اعدام شدند
سحرگاه دوشنبه سه زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی اردبیل اعدام شدند
دادستان قزوین مدعی شد سحرگاه دوشنبه در زندان چوبیندر قزوین ۳ متهم مواد مخدر و ۲ متهم به قتل اعدام شدند.
طبق خبري که به کميته عليه اعدام رسيده ۲۶ زنداني در رجايي شهر در خطر اجراي فوري احکام اعدام هستند. اسامي اين ۲۶ نفر به دست ما رسيده است که در يک گزارش آنرا اعلام کرديم.
دوستان گرامي!
طبق همين آمار که کامل نيست حدود ۱۰۰ نفر در همين بيست روز اخير در ايران اعدام شده اند.
اخبار حاکي از زمينه سازي رژيم براي اعدامهاي بيشتر است و بهمين دليل ما بايد کاري کنيم!

پيشنهادات ما اينها است!
در ايران خانواده هايي که عزيزان آنها در زندان هستند و در خطر اجراي حکم اعدام ٬ بايد با همديگر تماس گرفته و براي حرکات دسته جمعي در مقابل در زندانها٬ مقابل مجلس حکومت اسلامي و بيت رهبري باهم مشورت کنند. نبايد منتظر بود و خبر اعدامها را شنيد بايد هزاران نفر خانواده هايي که نگران جان و امنيت فرزندان خود هستند دست به دست هم داده و کاري بکنند.

از وبلاگ نويسان و دست اندرکاران سايتهاي اينترنتي و نسل جوان دعوت ميکنيم با دامن زدن به يک موج اعتراض در همه اين رسانه هاي اجتماعي اخبار اعدامها را وسيعا منتشر کرده و به يک جنبش عليه اعدام در مدياي اجتماعي دست بزنند.
از احزاب اپوزيسيون جمهوري اسلامي و همه نهادهاي عليه اعدام وشخصيت هاي سياسي ضد جمهوري اسلامي دعوت ميکنيم که در يک اقدام دسته جمعي اولا اين موج وحشيانه اعدامها را متحدانه محکوم کرده و دسته جمعي به يک حرکت اعتراضي در همه جاي دنيا و در ايران دست بزنند. ما پيشنهاد يک هفته جهاني عليه اعدامها در ايران را در فاصله شنبه ۱٣ ژوئيه تا شنبه ۲۰ ژوئيه را داريم.

بايد بتوانيم در يک اقدام مشترک و همه جانبه در هر جايي که امکانش را داريم تحصن سازمان داده٬ در مقابل پارلمانها درکشورهاي اروپايي ٬در مقابل اتحاديه اروپا و درمراکز شهرها موجي از اعتراض به اعدامها در ايران به راه بياندازيم. جمهوري اسلامي ايران بايد ببيند ما نظاره گران خاموش اين فجايع نيستيم. و فعالانه به اين قتل عام زندانيان و جوانان در ايران معترضيم.

بکوشيم با بيشترين ابتکارات و در اقدامي عاجل و همه جانبه جلوي اين خونريزي وحشيانه حکومت اسلامي را بگيريم. از پيشنهادات و نظرات همه شما استقبال ميکنيم.
مينا احدي – کميته بين المللي عليه اعدام
۹ ژوئيه ۲۰۱٣

Mina Ahadi
0049 (0) 1775692413
minnaahadi@gmail.com
minaahadi-iran.blogspot.co.uk

اطلاعيه مطبوعاتی کميته بين المللی عليه اعدام

اطلاعيه مطبوعاتی کميته بين المللی عليه اعدام: ۲۶ زندانی در خطر اعدام در زندان رجايی شهر!

روز يکشنبه ۷ ژوئيه از زندان رجايي شهر به ما اطلاع دادند که رژيم قصد اعدام ۲۶ نفر از زندانيان رجايي شهر به " اتهام" تبليغ عليه نظام را دارد.
يکي از اين افراد در يک تماس تلفني بما گفت: ۱۵۰ نفر از زندانياني که از شهرهاي مختلف ايران و کردستان و از دانشگاههاي سراسر کشور و از جمله تهران و کردستان٬ آذربايجان٬ اروميه و کرمانشاه دستگير کرده اند٬ همه باهم در سالن ۱۰ زندان رجايي شهر هستيم. ما را به اتهام تبليغ عليه نظام گرفته اند و اکثر دستگير شدگان از اهل سنت هستند. سپس ادامه ميدهد٬ ۲۶ نفر از اين جمع را به اعدام محکوم کردند و اسامي را ميخواند:
اميد پيوند
شهرام احمدي
مختار رحيمي
بهمن رحيمي
محمد ياور رحيمي
فرزاد شاه نظري
صديق محمدي
عبدالهادي حسيني
محمد غريبي
پورياي محمدي
ماموستا کاوه ويسي
کاوه شريفي
کاظم ملکي
بهروز شاه نظري
عبدالرحمان سنداني
حامد احمدي
جهانگير دهقاني
کمال مولايي
احمد نصيري
ادريس نعمتي
ورياي باقري فرد
لقمان اميني
بشير شاه نظري
جمال سيد موسوي ( زندان کردستان)
لقمان اميني ( سه سال انفرادي است)
بشير شاه نظري ( سه سال انفرادي است)
کميته بين المللي عليه اعدام به موج گسترده و وحشيانه اعدامها در ايران بشدت اعتراض دارد و از همگان ميخواهد به اين اعدام ها اعتراض کنند.
ما قبلا نيز اعلام کرديم که در فاصله دو هفته جمهوري اسلامي ايران ۵۰ نفر را اعدام کرد. روزهاي شنبه و يکشنبه اين هفته يعني ۶ و ۷ ژوئيه در زاهدان ۱۱ نفر اعدام شدند که پنج نفر از اعدام شدگان زن بودند٬ ٣ نفر در اردبيل٬ ۴ نفر در رضاييه٬ هفت نفر در لاکان٬ ۵ نفر در قزوين اعدام شدند. يعني فقط در دو روز ٣۱ نفر اعدام شده اند. حکومت قصد ادامه دادن به اين قتل عام را دارد و بايد وسيعا به اين اعدامها اعتراض کرد.
کميته بين المللي عليه اعدام
۸ ژوئيه ۲۰۱٣
Mina Ahadi
0049 (0) 1775692413
minaahadi-iran.blogspot.co.uk
stopstonningnow.com
notonemoreexecution.org
ex-muslime.de

onsdag 3 juli 2013

حکم دادگاه جنایتکاران بازداشتگاه کهریزک!


قضات حکومت اسلامی یک دهن کجی دیگر به مردم و شهدای راه آزادی، قربانیان بازداشتگاه کهریزک کردند. دویست هزارتومان جریمه نقدی و انفصال از خدمت برای قاتل جوانان ما، سعید مرتضوی، حکم دادگاه است. باور به عدالت و آزادی در سایه حکومت اسلامی تنها یک باور کودکانه از جانب برخی از مردم و یک تردستی عوام فریبانه از طرف حکومت و جناح اصلاح طلبش است. این حکومت، حکومت سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام است و تنها با همین حربه تا به حال توانسته حکومت کند و از این پس هم با همین حربه حکومت خواهد کرد.