Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدید

Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدیددنیایی به دور از تعصب، حسادت، تنفر و ناامیدی، این دنیایی است پر از عشق و عشق به انسان. دنیای امید به فردایی بهتر. دنیای تلاش برای بهتر زندگی کردن، برای بیشتر یاد گرفتن. دنیایی آزاد و برابر همچون آمال و آرزوهایمonsdag 3 juli 2013

حکم دادگاه جنایتکاران بازداشتگاه کهریزک!


قضات حکومت اسلامی یک دهن کجی دیگر به مردم و شهدای راه آزادی، قربانیان بازداشتگاه کهریزک کردند. دویست هزارتومان جریمه نقدی و انفصال از خدمت برای قاتل جوانان ما، سعید مرتضوی، حکم دادگاه است. باور به عدالت و آزادی در سایه حکومت اسلامی تنها یک باور کودکانه از جانب برخی از مردم و یک تردستی عوام فریبانه از طرف حکومت و جناح اصلاح طلبش است. این حکومت، حکومت سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام است و تنها با همین حربه تا به حال توانسته حکومت کند و از این پس هم با همین حربه حکومت خواهد کرد.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar