Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدید

Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدیددنیایی به دور از تعصب، حسادت، تنفر و ناامیدی، این دنیایی است پر از عشق و عشق به انسان. دنیای امید به فردایی بهتر. دنیای تلاش برای بهتر زندگی کردن، برای بیشتر یاد گرفتن. دنیایی آزاد و برابر همچون آمال و آرزوهایمlördag 15 oktober 2011

گزارش احمد شهید در باره اعدامها درایران

۲۰۰ اعدام رسمی و ۳۰۰ اعدام مخفیانه در کارنامه ۱۰ ماهه جمهوری اسلامی!
احمد شهید گزراشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، اولین گزارش خود را در باره نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد. وی در این گزراش به اعدامهای گسترده در ایران می پردازد. وی همچنین به ۲۰۰ اعدام، براساس آمار رسمی، ۳۰۰ اعدام مخفیانه و ۱۰۰ نوجوانی که منتظراجرای حکم اعدام خود هستند نیزاشاره می کند.
جمهوری اسلامی حکومت شکنجه و اعدام است. این حکومت بر اساس زور و تحمیق، دروغ و فریب، سرکوب، شکنجه و اعدام برپاست و حکومت می کند. این حکومت سرسوزنی به قوانین بین المللی پایبند نیست. سازمان ملل و احمد شهید خوب می دانند که جمهوری اسلامی با آنان به بازی موش و گربه مشغول است. این اولین باری نیست که سازمان ملل یکی را مامور ویژه بررسی نقض حقوق بشر در ایران می کند و اولین بار نیست که این اینگونه گزارشها در وصف نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلام منتشر می شود. سؤال این است که سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی چه کار عملی و مثبتی تا به حال انجام داده اند. مگر واقعیت این نیست که هر بار جمهوری اسلامی بر طبل تولید بمب اتم می کوبد و برای غرب گردن کشی می کند، غرب و سازمان ملل یاد نقض حقوق بشر در ایران می افتند. ولی سی و دو سال سال که با همین حکومت جنایتکار، تروریست لاس می زنند، کنار می آیند، معامله می کنند و روابط خود را با آن قطع نکرده اند که هیچ انواع وسایل سرکوب را در اختیارش می گذارند تا راحتر بتواند، جنبش معترضان را سرکوب کند.
مردم ایران باید دیگر بدانند که از این نهادها کمکی نمی توانند دریافت کنند. تنها تکیه گاه ما مردم ایران، مردم سراسر دنیا هستند. بنا براین باید به مانند معترضان جهان علیه تبعیض ها و نابرابریها به میدان بیاییم. ما مردم ایران هم بخشی از ۹۹٪ مردم دنیا هستیم. تنها یک درصد است که بر ثروت تولید شده مسلط است. این سلطه را باید دگرگون کرد. این جنبش محرومان است که در جریان است. این جنبش کارکنان، مزبگیران، بیکاران، بی خانمانان و فقرا علیه سلطه گران و چپاولگران ثروت مردم است. باید به این جنبش پیوست.