Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدید

Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدیددنیایی به دور از تعصب، حسادت، تنفر و ناامیدی، این دنیایی است پر از عشق و عشق به انسان. دنیای امید به فردایی بهتر. دنیای تلاش برای بهتر زندگی کردن، برای بیشتر یاد گرفتن. دنیایی آزاد و برابر همچون آمال و آرزوهایمsöndag 16 oktober 2011

دولت جنایتکار سوریه حتی به کودکان هم رحم نمی کند!


دولت جنایتکار سوریه حتی به کودکان هم رحم نمی کند!

سازمان ملل طی گزارشی روز جمعه ۱۴ اکتبر اعلام کرد که در جریان سرکوبهای وحشیانه مردم سوریه توسط حکومت اسد، ۱۸۷ کودک در بین سه هزار تن کشته شدگان هستند. سازمان ملل درحالی این گزارش را منتشر می کند که تلاشهای بین المللی برای توقف سرکوبهای گسترده مردم سوریه ناکام مانده است. جنگ قدرت و اخنلاف منافع میان دولتهای بزرگ مانند روسیه، چین، امریکا و انگلیس، مانع یک سیاست یک دست در برابر دولت سرکوبگر روسیه است. از طرف دیگر دولت ایران بیوقفه امکانات لجستیکی و پول در اختیار همپالگی خود، حکومت اسد می گذارد. موانع داخلی و بین المللی زیاد در برابر جنبش مردم سوریه به صف شده اند.

سازمان ملل باید به جای اعلام نگرانی از و ضیعت سرکوب مردم در سوریه، به سران حکومتهای بزرگ فشار بیاورد و آنها را در برابر دیکتاتوری سوریه هماهنگ کند. مردم سوریه با تعجب وقایع و حمایتهای غرب از جنبش مردم لیبی را دنبال می کنند و از خود سؤال می کنند که کدام منافع غرب مانع همین حمایت از جنبش آنها است؟

سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر و بویژه کودکان، باید یک کمپین گسترده برای دفاع از مردم و  وبویژه کودکان سوریه به راه بیاندازند. باید به سازمان ملل و سران دولتهای غرب فشار آورد که از مردم سوریه حمایت کنند. کشتار مردم  و کودکان سوریه را باید به شدت محکوم کرد. مردم سوریه و مردم ایران منافع مشترکی دارند. ما باید از مبارزات مردم سوریه حمایت کنیم. پیروزی مردم سوریه بر دیکتاتوری اسد، ما را یک قدم به پیروزی بر دیکتاتوری جمهوری اسلامی نزدیک می کند.