Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدید

Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدیددنیایی به دور از تعصب، حسادت، تنفر و ناامیدی، این دنیایی است پر از عشق و عشق به انسان. دنیای امید به فردایی بهتر. دنیای تلاش برای بهتر زندگی کردن، برای بیشتر یاد گرفتن. دنیایی آزاد و برابر همچون آمال و آرزوهایمfredag 8 juli 2011

اعدامها را متوقف کنید! احکام اعدام را لغو کنید!


اعدامها را متوقف کنید! احکام اعدام را لغو کنید!


 موج جدید اعدامها، تأیید حکم اعدام آغاجاری، بلاتکلیفی محکومانی چون کبرا رحمانپور، افسانه نوروزی  و سعید ماسوری، نگران کننده است. پاسخ رژیم به خواست میلیونها انسان  شریف ایران و سراسر جهان، یعنی لغو قانون اعدام، گسترش دستگیریها، سرکوب و اعدامهاست.

 در مدت دوهفته اخیر بیش ازده نفر به جوخه اعدامهای علنی و غیر علنی سپرده شده اند. علی و زولفعلی دره بالایی در نجف آباد، چهار نفر در شهرهای
 خرم آباد، اهواز، تهران وکرج، اعدام شده اند. حکم اعدام هفت نفر د رشهر اراک صادر شده است. در میان اینان زنی 19 ساله به نام لیلا، به جرم زنا و داشتن بچه حرام،نقل از روزنامه خراسان 16 اردیبهشت، وجود دارد. در اهواز مردم به اعدام غیر انسانی یک متهم به قاچاق مواد مخدر، روز یکشنبه 13 اردیبهشت، اعتراض گسترده ای داشتند.

فشار سراسری بر رژیم ایران را باید افزایش داد!

تنها فشار قدرت شما مردم می تواند رژیم را به عقب براند و اعدامها متوقف شود.    باید و می توان جنبش علیه اعدام را در ایران و در خارج کشور، هرچه بیشتر گسترش داد. کمیته ها، انجمنها و محفلهای علنی که در ایران علیه قانون اعدام تشکیل شده را باید گسترش داد. در هر شهر و مکانی باید از این نوع انجنها، علنأ تشکیل و شروع به فعالیت کنند. باید به ابتکاراتی چون نمایشگاه عکس، سمینار، جمع آوری امضاء و دهها ابتکار دیگر، را سازمان داد. در شرایط ایران، هم اکنون انجمنهایی علنأ علیه احکام اعدام بطور کلی و در موارد کیس معین، چون کیس آغآجاری و کبرا رحمانپور، فعالیت می کنند. این نوع فعالیتها را می شود، بدون هیچ مشگلی گسترش داد. همه انسانهای شریفی که مخالف قانون ضد بشری اعدام هستند، باید پیشقدم شوند و این انجمنها را سازمان دهند. در خارج کشور فعالیت علیه این قانون وحشیانه و قرون وسطایی، سهلتر است و خوشبختانه گروهها و انجمنهای بسیاری در این عرصه فعال هستند. اما این کافی نیست باید یک جنبش وسیع علیه اعدام در خارج کشور با هدف گذاشتن فشار روی رژیم اسلامی، به راه انداخت. افکار عمومی خارج کشور را برای رسیدن به این هدف باید بسیج کرد.

مردم آزاده و شریف!

قدرت ما مردم در همبستگی و اتحاد ما است. تاریخ مملو از تجره مثبت مبارزه مشترک ما بر سر اهداف مشترک و انسانی مان است. جمهوری اسلامی را باید به مجبور به قبول خواستمان، خواست انسانی و شرفتمندانه امان، یعنی لغو قانون اعدام در ایران، بکنیم. نوشتن نامه های شما به روزنامه ها  در مورد لغو حکم اعدام کبرا رحمانپور، یکی از دلایل مهم متوقف شدن این حکم غیر انسانی است. باید به این ابتکارات خوب ادامه داد. نامه هایتان را برای همه روزنامه و سایتهای داخلی و خارجی، ارسال کنید. اعتراضاتمان را باید گسترش دهیم. اعتراض و گردهمایی علیه احکام اعدام را در هر کجا امکان داریم باید گسترش دهیم.


با احترام منوچهر ماسوری
هفدهم اردیبهشت 1383

  manochermasori@yahoo.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar