Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدید

Welcome to my world/ به دنیای من خوش آمدیددنیایی به دور از تعصب، حسادت، تنفر و ناامیدی، این دنیایی است پر از عشق و عشق به انسان. دنیای امید به فردایی بهتر. دنیای تلاش برای بهتر زندگی کردن، برای بیشتر یاد گرفتن. دنیایی آزاد و برابر همچون آمال و آرزوهایمfredag 24 juni 2011

جنايت جنايت

 اعدام دو نوجوان همجنسگرا توسط جمهورى اسلامى، جنايتى است عليه بشريت!
 
جمهورى شکنجه و ترور و سنگسار و اعدام، دو جوان همجنسگرا را به جرم گرايش جنسى اشان، در ملاء عام به دار آويخت. اين عملى جنايتکارانه است که تنها از سران جمهورى اسلامى و همپالگيهاى طالبانيش بر مى آيد. ما مردم نبايد بگذاريم اين جنايت ادامه پيدا کند. اعدام عملى غير انسانى و شنيع است. هيچ احدى حق ندارد به اسم مذهب، مليت، قانون و دولت جان انسانها را بگيرد. مسلم جمهورى اسلامی از براه انداختن مجدد چوبه هاى دار در خيابانها، قصد ترساندن مردم به جان آمده را دارد. قصد دارد مردم متعرض را به خانه ها بفرستد. کارگران را از اعتراض و اعتصاب بازدارد. زنان و جوانان را از مبارزه گسترده اشان دلسرد کند. اما اين جنايات تنها نفرت ما مردم را از رژيم جهل و جنايت افزون تر مى کند. عزم ما را براى به زير کشيدن حکومت زندان و سرکوب محکمتر مى کند. همبستگى ما را گسترده تر و عميقتر مى کند.
 
گرايش جنسى انسانها، امرى خصوصى است. هيچ مرجعى چه مذهبى، غير مذهبى و دولتى حق ندارد در اين امر دخالت کند. مردم حق دارند که به هر انسانى که مايل هستند عشق بورزند و خوشبخت باشند. جمهورى اسلام ضد خوشبختى انسانها است. جمهورى اسلامى پايه اى ترين حقوق انسانها را که مدت زمان طولانى است در بسيارى از نقاط جهان به رسميت شناخته شده است، زير پا مى گذارد.
 
مردم ما، مردمى مدرن، روشن بين و آزاده هستند. اين قباى اسلامى، لباس جهل و خرافه به تن مردم نه تنها برازنده نيست بلکه اصولا تحميلى بيش نيست. جمهورى اسلامى در زاوياى زندگى خصوصى زندگى ما دخالت مى کند. ما چه بايد بکنيم؟ مگر نه اينکه جزء به اعتراضاتمان ادامه بدهيم، چاره ای دیگر نداریم. تنها با اعتراض و همبستگی می توانیم این ماشین جنایت و آدمکشی را متوقف کنیم.

مردم شریف و آ.اده!
جمهوری اسلامی در پایان عمر ننگینش می کوشد با اعدام و سرکوب و شکنجه، مرگش را به عقب بیندازد، ما نباید به وی مهلت جنایات بیشتر بدهیم. کبرا رحمانپور، سعید ماسوری، حجت زمانی و همه زندانیان عقیدتی، سیاسی را باید از چنگال خونیینش بیرون بکشیم. لغو قانون اعدام، آزادی کلیه زندانیان سیاسی خواست انسانی و عمومی همه ما است. این خواست را باید به این رژیم اسلامی تحمیل کرد. این فقط از عهده ما مردم بر می آید. باید متشکل شد و دست به تحصن، اعتصاب و اعتراض زد. این تنها راه موفقیت ما است.

زنده باد زندگی
نابود باد حکومت اعدام

با احترام
منوچهر ماسوری
2005-07-21
manochermasori@yahoo.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar